Kurs i Bustadoppføringslova

Publisert

Bli med på kurs 23. mars med sekretariatsleder i Boligtvistnemnda, Tommy Helgerud. Kurset tar for seg de sentrale bestemmelsene i Bustadoppføringslova, og det vil bli vist eksempler fra saker som har vært behandlet i Boligtvistnemda. Les mer om kurset og meld deg på!

I dag er all bygging av nye boliger regulert av Bustadoppføringslova som stiller opp ufravikelige regler for kontraktsforholdet mellom forbrukeren og entreprenøren. Foredragsholder Tommy Helgerud er sekretariatsleder i Boligtvistnemnda og innholdet i kurset er basert på hans erfaring om klagetyper og ulike typer byggefeil i norske boliger.

Dette høyst relevante kurset blir en praktisk og matnyttig gjennomgang av de sentrale bestemmelsene i Bustadoppføringslova. I løpet av kurset blir det vist eksempler fra saker som har vært behandlet i Boligtvistnemda, og som ofte er gjenstand for tvist mellom entreprenør og forbruker, slik som:

  • Når foreligger det en mangel ved boligen
  • Endringer
  • Retting og prisavslag
  • Dagmulkt som følge av forsinkelse
  • Tvister om betalingsoppgjør
  • Overtagelse ved innflytting
  • Avbestilling med erstatningsansvar
  • Bestemmelser om indeksregulering

Du får en lærerik dag hvor vi også ser på de siste endringene av standardkontrakter

Tid og sted: Torsdag 23. mars, kl. 09:30-15:30. Næringslivets Hus - NHO. Middelthunsgate 27, 0368 Oslo. Møterom: Labyrinten.

Program 23. mars:

Kl. 09.30 - 11.30: Gjennomgang av siste endringer i standardkontrakter, herunder forslag til ny standardavtale om kjøp av biloppstillingsplass i parkeringsanlegg under oppføring.

Kl. 11:30-12:15: Lunsj                         

Kl.12:15 - 15:30:  Gjennomgang av de sentrale bestemmelsene i Bustadoppføringslova og erfaringer fra saker i Boligtvistnemnda.

Ved spørsmål om kurset, kontakt Christine Willums