Møte 1-2023 Miljø- og kvalitetsforum

Vi har gleden av å invitere til årets første møte i Miljø- og kvalitetsforum. Les foreløpig program og meld deg på!

Tirsdag 14. februar har vi gleden av å ønske velkommen til årets første møte i Miljø- og kvalitetsforum. Vi skal være på Best Western, Gardermoen, og møte vil vare fra kl. 10-15. Påmeldingsfrist er 27. januar.

Meld deg på møte her

Foreløpig program for dagen:

 • Innleiereglene er strammet inn
  Orientering om nye restriksjoner for Oslo og Viken og nasjonale innstramminger
 • Ansvarlig søkers ansvar for FDVU-dokumentasjon
  Hva gjør vi i påvente av endringer i reglene for søkers plikter?
 • Sirkulær økonomi - NS 3456 FDVU-dokumentasjon og krav om tilrettelegging for demonteringer i TEK17 § 9-5
  Vi ser nærmere på hva NS 3456 spesifiserer for fellesanleggene i boligselskaper. Standarden krever at det skal foreligge beskrivelse av konstruksjonsløsningene. Dette er relevant for det nye kravet i TEK17 § 9-5 (2) om at bygg skal tilrettelegges for senere demontering. Bruk av NS 3456 kan derfor være hjelp i oppfyllelse av TEK-kravet.
 • Åpenhetsloven - status for din bedrift
  Vi er halvveis inn i første driftsåret med åpenhetsloven – hva må våre medlemmer ha på plass, og hvordan forberede rapportering til våren med frist 30. juni 2023
 • Boligprodusentenes FDV-pakke for 2023
  Vi orienterer om produkt og oppdateringer
 • TEK 17 - Termisk komfort
  Sol og skjerming – prosjektering og beregning. Det er fortsatt grunn til å se nærmere på reglene, praktisering og erfaringsdeling.

Vel møtt :-)