Boligprodusentene

Innhold

Ny utgave av Boligprodusentenes veileder om byggesøknader for småhus

Vår veileder om byggesøknader for småhus foreligger i sin 13. utgave. Veilederen skal hjelpe deg med byggesøknaden og byggesaksprosessen.

Målet med veilederen er å hjelpe byggebransjen med utfylling av byggesøknader etter regelverket i plan- og bygningsloven og byggesaksprosessen. Få frem hva som er dokumentasjonskravene i en byggesøknad, og videre gjennom hele byggesaken, frem til ferdigattest.

De viktigste endringene i den 13. utgaven er:

  • sammenstilling av de ulike temaer og rekkefølge
  • egne del kap. om kommunale planer, annen myndighet, dispensasjon, unntak fra byggtekniske
  • krav, nasjonale sjekklister for byggesak
  • utdypende om sakstyper
  • fellestjeneste Bygg og utfylling av søknad via Holte ByggSøk

Trykk for å bestille Boligprodusentenes veileder hos Læremiddelforlaget