Nyboligsalget er under finanskrisenivå

I oktober 2023 er tolvmånederssalget lavere enn bunnpunktet under finanskrisen, sier adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim. Dessverre tror vi at markedet for salg og igangsetting av nye boliger skal falle ytterligere, da det er varslet enda en renteheving i desember.

Krisen i nyboligmarkedet rammer alle som trenger bolig. Underdekningen er stor, og det vil ta tid å snu utviklingen og få boligproduksjonene opp på et nivå som dekker boligbehovet, sier Hiim.

Finansiering av boligbygging og kjøp av bolig er krevende for utviklere og boligkjøpere. Husbankens virkemidler ble i tillegg brukt opp i oktober. Det er helt avgjørende at Husbanken får en kraftig påfylling av utlånsmidler, og forbedrede virkemidler for boligkjøpere og utbyggere i den pågående behandlingen av statsbudsjettet.

Det har kommet ca. 65 000 flyktninger siden krigen i Ukraina startet, og det rapporteres at det nå kommer over 1 000 nye hver uke. Den ledige kapasiteten i bransjen kan benyttes til målrettet boligproduksjon for å dekke boligbehovet i hele landet, sier Hiim.

 Salg nye boliger

 • Salget av nye boliger i oktober 2023 er 28 prosent under salget oktober 2022.
 • Solgte nye boliger de siste tre måneder (aug, sept. og okt.) er 2 969 boenheter, det er 29 % under samme periode i 2022. Salget pr boligtyper viser at eneboliger er 13 prosent under, småhus er 6 prosent under og leiligheter er 43 prosent under samme periode i 2022. Det er solgt 907 eneboliger, 658 småhus og 1 404 leiligheter de siste tre måneder.
 • Solgte nye boliger hittil i år er 10 529 boenheter, det er 35 prosent under samme periode i 2022. Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 24 prosent under, småhus er 18 prosent under og leiligheter er 45 prosent under samme periode i 2022. Det er solgt 3 018 eneboliger, 2 331 småhus og 5 180 leiligheter hittil i år.
 • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 13 613 boenheter, som er 38 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 3 878 boenheter, som er 26 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 208 boenheter, som er 17 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 6 527 boenheter, som er 49 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger

 • Igangsetting av nye boliger i oktober 2023 er 12 prosent under oktober 2022.
 • Igangsatte nye boliger siste tre måneder (aug, sept. og okt.) er 3 652 boenheter, det er 42 % under samme periode i 2022. Igangsettingen pr. boligtype viser at eneboliger er 12 prosent under, småhus er 3 prosent under og leiligheter er 61 prosent under samme periode i 2022. Det er igangsatt 1 224 eneboliger, 900 småhus og 1 528 leiligheter de siste tre måneder.
 • Igangsatte nye boliger hittil i år er 10 181 boenheter, det er 42 prosent under samme periode i 2022. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 19 prosent under, småhus er 30 prosent under og leiligheter er 55 prosent under samme periode i 2022. Det er igangsatt 3 388 eneboliger, 2 152 småhus og 4 640 leiligheter hittil i år.
 • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 15 827 boenheter, som er 38 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 4 774 boenheter, som er 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 360 boenheter, som er 22 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 7 693 boenheter, som er 50 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

 • Solgte nye fritidsboliger hittil i år er 47 prosent under samme periode i 2022.
 • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 1 963 enheter, som er 47 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
 • Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 40 prosent under samme periode i 2022.
 • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 3 412 enheter, som er 33 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Last ned dokumenter
Pressemelding for oktober 2023
Presentasjon fra pressekonferansen
For pressebilder av adm. direktør, Lars Jacob Hiim: https://www.boligprodusentene.no/presserom/

For ytterligere informasjon kontakt:  
Boligprodusentenes Forening   
v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim
Mob +47 464 18 282
e-post: lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no