Presisering - Igangsatt boenheter i Oslo for tredje kvartal

Publisert

Boligprodusentene opplyste i vår pressemelding om nyboligtallene tirsdag 17. oktober, at Oslo i tredje kvartal kun har igangsatt 10 boenheter, som er det laveste som er målt i hele landet. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har i pressemelding i dag 18. oktober påpekt at dette er feil. At deres tall viser at det er gitt 82 igangsettingstillatelser i tredje kvartal med til sammen 447 boenheter. Boligprodusentene vil understreker at våre tall er riktige, det samme er også Plan- og bygningsetatens tall. Men dette er ulike tall, Plan- og bygningsetaten viser til vedtak om igangsettingstillatelse, mens våre tall viser prosjekter som er fysisk igangsatt, sier adm. direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening.

 Igangsettingstillatelse og fysisk igangsatte prosjekter er to helt ulike ting, det kan tid før prosjekter som har fått igangsettingstillatelse blir fysisk igangsatt. Vi ser nå at fysisk igangsetting av prosjekter tar lengre tid enn vanlig, og at flere og flere prosjekter også blir utsatt, påpeker Hiim.

Boligprodusentene er kjent med at flere planlegger å igangsette prosjekter i Oslo fremover, men det er foreløpig ikke gjort i tredje kvartal 2023. Når prosjektene fysisk blir igangsatt så vil disse fremkomme av våre tall.

Til orientering så innhentes nyboligtallene for salg og igangsetting av nye boliger ikke bare fra våre medlemmer, men også flere andre aktører, og tallene er representative, sier Hiim.

For ytterligere informasjon kontakt:  
Boligprodusentenes Forening   
v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim
Mob +47 464 18 282
lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no

Last ned pressemeldingen her