Boligprodusentene

Innhold

Anbefalinger om smittevern på byggeplassen - oppdatert 18.mars 2020

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

Dokumentet er BNLs anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern.

Anvisningene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte.

For drift på byggeplass er det per 18.mars 2020 anbefalt at håndverkere, både egne og UE, kan arbeide med anbefalt avstand innbyrdes på 2m og ikke under enhver omstendighet nærmere enn minsteavstand én (1) meter. Oppdateringene gjelder presiseringer om avstandsregelene.

OBS! Det kan komme endringer i disse veildningene. Her ligger siste oppdaterte utgaver: 

Norsk:

Last ned og les hele dokumentet her 

Engelsk:

Recommendations regarding infection prevention and control 

Polsk utgave:

Zalecenia dotyczące ochrony przed zarażeniem na placach budowy – dostosowanie do dalszej działalności