Reviderte forbrukerkontrakter kommer 18. september

Boligprodusentene vil gjennomføre kurs i endringene i byggeblankettene 23. oktober. Det er syv byggeblanketter, i tråd med bustadoppføringslova og avhendingslova, som er revidert: 3425, 3426 A, 3426 B, 3427, 3428, 3429A og 3429B.

Boligprodusentene holder kurs med hovedvekt på byggeblankettene 3425 og 3427, om endringer i byggeblankettene etter bustadsoppføringslova m.m. for kjøp av nye boliger. Kurset vil være 23. oktober, kl 10:00-15:30, i NHO - Næringslivets hus.
Meld deg på nå

I forbindelse med endringene av garantibestemmelsene i bustadoppføringslova i 2019, ble standardiseringskomiteen i Standard Norge, som jobbet inn endringene i de eksisterende forbrukerkontraktene, klar over et større revisjonsbehov. Det ble derfor startet et arbeid med å tilpasse forbrukerkontraktene til utviklingen i markedet, i tillegg til at de syv ulike kontraktene har blitt samordnet i mye større grad enn før. Det er særlig en samordning av bestemmelsene i 3425, 3426B og 3429B som har blitt samordnet, samt bestemmelsene i 3427 og 3428.

I mai 2023 lansert Standard Online et nytt blankettsystem, som tilrettelegger for ny funksjonalitet. Dette innebærer at de reviderte forbrukerkontraktene i tillegg har fått forbedret funksjonalitet, og at brukeropplevelsen i det nye systemet vil være vesentlig forbedret fra det gamle systemet. Dette håper man brukerne vil være enige i.  Skulle det oppdages feil ønsker Standard Norge/Standard Online at man tar kontakt slik at dette kan rettes.

Standard Norge/Standard Online vil avvikle sin gamle kontraktsløsning i forbindelse med at de i juni 2023 lanserte nye løsninger for eBlankett (kontrakter), abonnement og nettbutikk. Etterhvert vil ikke det gamle systemet med eldre kontrakter lengre være tilgjengelig. Når den gamle løsningen blir slått helt av, er på nåværende tidspunkt usikkert, men det jobbes med å få forlenget denne perioden til godt over årsskiftet. Standard Norge/Standard Online vil ikke gi support på den gamle løsningen.