Boligprodusentene

Innhold

Samarbeid om Teknisk Godkjenning

Nyhet

Publisert

SINTEF har invitert Boligprodusentenes Forening med i et arbeid for å videreutvikle ordningen SINTEF Teknisk Godkjenning for byggesystemer.

Som ledd i dette arbeidet vil Boligprodusentene organisere en brukergruppe blant sine medlemmer. Arbeidet vil gjennomføres i løpet av høsten 2020. Kontaktperson hos Boligprodusentene er Morten Meyer.