Boligprodusentene

Innhold

Smart utarbeiding av byggesøknader

Årets høsttilbud til våre medlemmer er en gunstig anskaffelse av den nye søknadsløsningen "Holte ByggSøk". Nå får du som medlem gode rabatter før Bygg Reis Deg starter 16. oktober. Løsningen gir deg blant annet digital nabovarsling og signering med BankID og elektronisk oversendelse til kommunen.

Holte ByggSøk-løsningen ble satt i full drift i september 2019 etter måneder med pilottesting. Flere kommuner har allerede gitt tillatelser etter søknader innsendt via løsningen. Løsninger er utviklet på grunnlag av DiBK sin tjenesteplattform "Fellestjenester Bygg" og er et alternativ den statlige ByggSøk-løsningen, som vil fases ut over tid. 

Her finner du medlemstilbudet fra Holte priser og bestillingsinformasjon.