Boligprodusentene

Innhold

Anbefalinger om smittevern på byggeplass - tilrettelegging for fortsatt drift

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

Last ned BNLs siste utgave av veileder om anbefalinger om smittevern på byggeplass og tilrettelegging for fortsatt drift.

OBS! Det kan komme endringer/presiseringer i retningslinjene.
Her ligger siste oppdaterte utgaver: 

Norsk utgave, oppdatert 03.04.2020: 

I versjon 6 av anbefalingene om smittevern på byggeplass er presiseringer om karantene og isolasjon oppdatert under avsnittet om "Brakke som boligkvarter".

Veileder om anbefalinger om smittevern på byggeplass og tilrettelegging for fortsatt drift

Engelsk utgave, oppdatert 06.04.2020:

This update outlines the rules of quarantine for healthy persons and self-isolation for persons infected by the Coronavirus diseas

Polsk utgave, oppdatert 03.04.2020:

Zalecenia dotyczące ochrony przed zarażeniem na placach budowy – dostosowanie do dalszej działalności