Svakeste målte igangsetting av nye boliger

Publisert

Tredje kvartal i 2023 er det lavest nivå på igangsetting siden målingene startet i 1999, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim.

Vi ser det i hele landet, og for alle boligtyper. Vi er spesielt bekymret for Oslo og Akershus, som på årsbasis mangler 5 000 boenheter for å nå beregnet boligbehov, påpeker Hiim. Vi registrere at Oslo i tredje kvartal har den laveste målte igangsettingen i hele landet med kun 10 enheter.

Aktiviteten i nyboligmarkedet er nå så lav at ytterlige renteheving i desember fremstår unødvendig, og vil være skadelig for boligforsyningen på kort og lang sikt.  

For å sikre boligforsyningen trengs det tiltak fra myndighetene. Vi er derfor skuffet over regjeringen som ikke forstår alvoret og neglisjerer boligforsyningen. Vi håper Stortinget ved behandling av statsbudsjettet kommer med nødvendige tiltak.

Det har kommet ca. 64 000 flyktninger siden krigen Ukraina startet, og det rapporteres at det nå kommer over 1 000 nye hver uke. Den ledige kapasiteten i bransjen kan benyttes til målrettet boligproduksjon for å dekke boligbehovet i hele landet, sier Hiim.

 Salg nye boliger

 • Salget av nye boliger i september 2023 er 38 prosent under salget september 2022.
 • Solgte nye boliger i tredje kvartal 2023 er 27 prosent under tredje kvartal 2022. Salget pr .boligtyper i tredje kvartal 2023 viser at eneboliger er 1 prosent under, småhus er 17 prosent under og leiligheter er 41 prosent under samme periode i 2022.
 • Solgte nye boliger hittil i år er 9 606 boenheter, det er 36 prosent under samme periode i 2022. Salget pr. boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 25 prosent under, småhus er 22 prosent under og leiligheter er 45 prosent under samme periode i 2022. Det er solgt 2 757 eneboliger, 2 093 småhus og 4 756 leiligheter i hittil i år.
 • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 13 973 boenheter, som er 38 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 3 945 boenheter, som er 25 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 136 boenheter, som er 22 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 6 892 boenheter, som er 47 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger

 • Igangsetting av nye boliger i september 2023 er 62 prosent under september 2022.
 • Igangsatte nye boliger i tredje kvartal 2023 er 50 prosent under tredje kvartal 2022. Igangsettingen pr. boligtype i tredje kvartal 2023 viser at eneboliger er 13 prosent under, småhus er 15 prosent under og leiligheter er 71 prosent under samme periode i 2022.
 • Igangsatte nye boliger hittil i år er 8 638 boenheter, det er 45 prosent under samme periode i 2022. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 19 prosent under, småhus er 36 prosent under og leiligheter er 59 prosent under samme periode i 2022. Det er igangsatt 3 022 eneboliger, 1 742 småhus og 3 874 leiligheter hittil i år.
 • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 16 047 boenheter, som er 36 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 4 850 boenheter, som er 20 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 313 boenheter, som er 24 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 7 884 boenheter, som er 46 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

 • Solgte nye fritidsboliger hittil i år er 49 prosent over samme periode i 2022.
 • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 1 952 enheter, som er 51 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
 • Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 40 prosent under samme periode i 2022.
 • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 3 544 enheter, som er 35 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Last ned dokumenter
Pressemelding for tredje kvartal og september 2023
Pressemelding som viser geografisk oversikt over salg og igangsetting av nye boliger
Presentasjon fra pressekonferansen

For ytterligere informasjon kontakt:  
Boligprodusentenes Forening   
v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim
Mob +47 464 18 282
lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no