Boligprodusentene

Innhold

Webinar om måling av trestøv

Nyhet, Arbeidsliv, Arrangementer

Publisert

Webinar om måling av trestøv 24. september kl. 13 - 15, oppdatering 17. september

Utsending av lenke for deltagelse på webinaret

Vi har fått god respons på invitasjon til webinaret, og sender ut lenke for pålogging i epost til deltakerne mandag 21. september før kl. 12. Skulle du ikke motta informasjon om pålogging og ønsker å delta, ta kontakt med Boligprodusentene ved Morten Meyer. 

Trestøv som utfordring

Trestøv i arbeidsmiljøet er et problem i mange virksomheter som bearbeider trebaserte materialer. For å unngå at trestøv pustes inn i konsentrasjoner som kan være helsefarlig blir trestøv fjernet. Trestøv fjernes fra arbeidsmiljøet ved teknikker som innbygging av sager, avsug fra maskiner, filterteknikker når ventilasjon resirkuleres og ikke minst ved tilrettelagt rengjøring.

Grenseverdier for trestøv

Ved målinger av trestøv i arbeidsmiljøet vil eksponering for trestøv kunne overvåkes og skape trygghet for at tiltakene for å fjerne trestøv er tilstrekkelige. Det er gitt grenseverdier i regelverket om hvor store konsentrasjoner som kan aksepteres.

Informasjon om måling

Trestøv-prosjektet i regi av Byggenæringens program for et inkluderende arbeidsliv (IA-bransjeprogrammet for bygg og anlegg) inviterer medlemmer av de to foreningene Norske Trevarer og Boligprodusentenes Forening til et webinar om måling av trestøv torsdag 24. september. Vi inviterer også våre medlemmers bedriftshelsetjeneste til dette webinaret som presenterer målinger etter europeisk standard NS-EN 689 og Arbeidstilsynets veiledning om eksponering for kjemikalier. Under webinaret blir det innlegg fra Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og de to foreningene.

Påmelding

Deltagelse under webinaret krever påmelding slik at vi får epost-adresser for utsending av webinarets deltakerlenke til medlemsbedriftene og bedriftshelsetjenesten.

PÅMELDING