Boligprodusentenes profesjonalitetserklæring

Generalforsamlingen i 2005 har fastsatt en profesjonalitetserklæring for Boligprodusentenes Forening.

Erklæringen tilgodeser ulike interesser:

Sluttkundens og forbrukerens interesser i forhold til kjøp av ny bolig og regulering av kjøpsvilkår og tilgang til ordninger for tvisteløsning.
Myndighetenes interesser i forhold til seriøs og ansvarlig ivaretakelse av offentlig regelverk.
Medlemmenes interesser ved praktisering av felles normer som ivaretar medlemmenes renommé og lønnsomhet.


Som medlem i Boligprodusentenes Forening forplikter vi oss til å:
 • Bruke standard bransjekontrakter.
 • Stille avtalt sikkerhet og forsikring i henhold til kontrakter som inngås med forbruker.
 • Søke å benytte boligtvistnemnda i tvistesaker der man ikke kommer til enighet med kunden på annen måte, og i størst mulig grad følge nemndas kjennelse.
 • Bidra til forbedring av bransjens renommé ved aktsom etterlevelse av lover/ regler forbundet med:
 • HMS (helse, miljø og sikkerhet)
  • salg og bygging
  • reklamasjonsbehandling
  • regnskapsførsel og innbetaling av merverdiavgift
  • bruk av utenlandsk arbeidskraft

Last ned profesjonalitetserklæringen her