Miljø- og kvalitetsforum 16. februar

Publisert

Redusert trøbbel ved resalg av nyere boliger

Her er lenke til presentasjonen fra møtet!

Kl. 1000  Velkommen ved Lars Jacob Hiim
- Hva gjør foreningen nå?
- Markedssituasjonen etter at januar-tallene foreligger.

Kl. 1020  Verdiøkende kundeinformasjon
Når NS 3600 foreligger vil det bli en bedre sammenheng mellom dokumentasjon ved overlevering av ny bolig og den informasjonen som forventes å foreligge når en bolig skal tilstandsvurderes, for eksempel ved resalg av ny bolig etter et fåtall år. Morten Meyer orienterer om endringer som er innarbeidet i Bruksanvisning for bolig 2024.

Kl. 1100  Pause

Kl. 1110  Boligkonferansen 2024
Det blir en spennende konferanse. Du møter en statsråd, direktøren for pengepolitikk i Norges Bank, en anerkjent forsker som snakker om boligens betydning for verdiskapningen, analytiker som kommenterer boligmarkedet og mer. Vi kjører opp temperaturen og håper boligmarkedet følger etter. Marita Grande orienterer. 

Kl. 1120  Bygningsenergidirektivet!
Mange snakker om dette nå, men ikke alle vet så mye. Lars Myhre er tett på prosessene i EU-systemet og orienterer om hva vi kan vente oss på kort og lengre sikt. 

Kl. 1140  Nye avtaler på høring om kjøp av byggevarer
To forslag er nå på høring som NS 8411 for hyllevarer og som 8412 for tilvirkede varer hvor prosjektering inngår. Innledning om standardene ved Morten Meyer.