Bærekraftig areal- og transportplanlegging

Publisert

BNL har utgitt rapporten Bærekraftig areal- og transportplanlegging. Rapporten er et opprop til det politiske Norge om at boligbygging er i ferd med å få så dårlig rammebetingelser at markedet for nye boliger kneler under trege forhandlings- og reguleringsprosesser.

De neste ti årene skal det bygges rundt 275.000 nye boliger i Norge. Det skal både fornyes og fortettes i etablert boområder, og det skal skapes helt nye lokalsamfunn. Med boligbygging følger også behov for skoler, barnehager og annen sosial infrastruktur. Og med boliger følger arbeidsplasser og reiser mellom hjem, arbeid og fritid.

Vi har nådd grensen for hvilke kostnader for teknisk infrastruktur som boligkjøperne indirekte kan være med å betale ved kjøp av ny bolig. Samtidig vil stadig flere kommuner sikre seg deler av momsen for de samme tekniske anleggene. Dette øker kostnadene for boligbyggingen.

Forhandlinger om utbyggingsavtaler og praktisering i reguleringsprosesser er rammebetingelser som må forbedres for at boligmarkedet skal kunne levere nye boliger i den takten som er ønskelig av hensyn til bosetting i hele Norge, og godt fungerende bolig- og arbeidsmarkedsregioner. Rapporten peker også på behovet for å utrede boligbygging i sammenheng med byvekstavtaler, og infrastrukturutbygging. Rapporten oppsummerer tiltak i 10 hovedpunkter for å sikre en bærekraftig boligutvikling.

Last ned og les hele rapporten om Bærekraftig areal- og transportplanlegging her.