Informasjon til forbruker om boligtaksering

Boligprodusentenes deltar i arbeidet med revisjonen av NS 3600. Det kan ta tid før den oppdatert standarden påvirker praksis hos bygningssakkyndige. På bakgrunn av dette har vi laget et informasjonsskriv til deg som forbruker om boligtaksering av nyere boliger.

Mange av våre medlemmer har erfart en rekke henvendelser fra tidligere boligkunder som selger sin nyere bolig. Henvendelsene skjer på grunnlag av boligtaksering etter forskrift til avhendingslova og NS 3600 "Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig". For å unngå at bygningsdeler settes ned til tilstandsgrad 2 i boligtakstrapporten, henvender tidligere boligkunder seg til boligleverandøren med spørsmål om nærmere dokumentasjon av tekniske løsninger.

Vi mener at det ikke er grunnlag for slik nedklassifisering og at en svært uheldig takseringspraksis gir misvisende informasjon til boligmarkedet. Foreningen har derfor utformet et skriv som omtaler typiske tilfeller med nedklassifisering for boliger med alder yngre enn 5 år. Skrivet er ment å kunne brukes overfor forbruker, og forklarer hvorfor boligtakseringen har svakheter. Det er håp om at disse svakhetene blir rettet opp i forbindelse med revisjonen av NS 3600 som nå er i gang.

Her kan du laste ned vårt skriv til deg som forbruker som skal selge din nyere bolig.