Miljø- og kvalitetsforum

Presentasjon fra møte i miljø- og kvalitetsforum 15.6.2023 er tilgjengelig

Presentasjon

 

Agenda for møtet

 

Velkommen ved Lars Jacob

Noen korte ord om siste halvår sett fra foreningen.

 

Typiske tvistetema fra Boligtvistnemnda

Tommy Helgerud orienterer:

- Når kan boligleverandøren med rette holde tilbake nøkler ved manglende sluttoppgjør?

- Hvordan skal vi forholde oss til den nye klassifiseringen i 3420 for malearbeider?

- Hva kan sies om parkett- og laminatproblemer som tvistepunkt?

 

Fall til sluk og tilstandsvurderinger

Mange boligkunder får en dårlig erfaring når den "nye" boligen skal selges og våtrom blir nedklassifisert pga. manglende fall til sluk. Lars Myhre snakker om Boligprodusentenes forståelse og Morten Meyer gir en oppdatering fra komitearbeidet med NS 3600.

 

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven setter nå krav til en redegjørelse som skal være lett tilgjengelig på en virksomhets hjemmeside innen 30.6.2023. Morten Meyer orienterer byggenæringens mal for denne redegjørelsen.

 

Parkeringsplasser skal klargjøres for elektrisk infrastruktur

Parkeringsplasser skal klargjøres med føringsveier for elektrisk infrastruktur slik at det er enkelt å installere kabler og ladesystem på et senere tidspunkt, jf. TEK17 § 8-8 fjerde ledd. Kravet gjelder for alle parkeringsplasser, også for småhus og eneboliger.

 

Ansvarlig søkers ansvar - Klimagassregnskap

Fra 1.7.2023 skal det utarbeides klimagassregnskap for alle bygninger (unntatt småhus). Marita Grande orienterer om ansvaret til ansvarlig søker og hvordan dette skal dokumenteres i tiltaket.