Boligprodusentenes bransjenorm for parkeringsplasser

Størrelse plass 5-9

Innkjøringsmåte, av- og påstigningsmulighet og minimumsbredde for rekkeparkering type 5 - 9.

Boligprodusentene har utarbeidet en bransjenorm for størrelse på parkeringsplasser i garasjeanlegg.

Boligprodusentenes bransjenorm er primært beregnet på parkeringsplasser i innendørs garasjeanlegg, men er også relevant for utendørs parkering. Bransjenormen beskriver ikke størrelse på parkeringsplasser i carporter og små garasjer.

Ved å følge Boligprodusentenes bransjenorm, vil funksjonskravene i byggteknisk forskrift (TEK17) være oppfylt.

Ved salg av parkeringsplasser til forbruker, vil entreprenøren oppfylle informasjonsplikten etter bustadoppføringslova ved å henvise til at parkeringsplassen er prosjektert og utført etter kriteriene i bransjenormen.

Bransjenormen kan lastes ned her