Boligprodusentenes FDV-pakke

Publisert

2024 utgaven er klar og FDV-pakken kan nå enkelt bestilles elektronisk via lenken under!

Endringer i "Bruksanvisning for bolig" utgave i 2024
(enebolig og fritidsbolig)

Nå foreligger den nye FDV-pakken for 2024 som inneholder:

  • Bruksanvisning for leilighet i boligsameie 2024
  • Bruksanvisning for bolig 2024
  • FDVU-spesifikasjon for fellesarealer og tekniske fellesanlegg, 2024

Bruksanvisning for bolig dekker også fritidsbolig med flere egne tema som vinterdrift av hytte og behandling av laftetømmer.

Mange har erfart at kunder som gjennomfører tilstandsvurdering for videresalg av nyere bolig, tar kontakt med sin boligleverandør for å etterlyse dokumentasjon som ikke inngår i FDV-pakken. Gjennom arbeid i komiteen som reviderer NS 3600 forsøker vi å legge til rette for bedre sammenheng i dokumentasjon ved overlevering av bolig og det som forventes fremlagt ved tilstandsvurdering. De første endringene som følge av dette er nå innarbeidet i 2024-utgaven av bruksanvisningene.

FDV-informasjon

Spesifikasjonen er noe utvidet tilpasset både NS 3456, men også tilpasset varslete endringer i NS 3600 om tilstandsvurdering av bolig, for å gi en bedre sammenheng mellom det som leveres av dokumentasjon for ny bolig, og dokumentasjon som forventes fremlagt når en nyere bolig skal videreselges. Dette vil bedre også dokumentasjonen ved videresalg av ny bolig sammenliknet med salg av eldre bruk bolig.   

Tabell C. Informasjon fra boligleverandør ved overtakelsesforretning er supplert med ny dokumentasjon i punkt C11, i tråd med endringer i NS3600:
- Kontrollerklæring med sluttrapport fra uavhengig kontroll av fuktsikring (våtrom)
Noter derfor at kontrollrapporten for fuktsikring leveres videre til forbruker, som del av FDV-dokumentasjonen. 

Salg av bolig

Dette er et nytt kapittel som gir informasjon om hva som forventes ved tilstandsvurdering av bolig. Tabell E bygger på utviklingen av NS 3600 med oversikt over forventet dokumentasjon ved salg av bolig. Tabellen klargjør også hva som forventes dokumentert av håndverkere ved arbeider utført etter overtakelse. Sammen med en stikkordsmessig liste for selgers egenerklæring, bør dette gi et bedre utgangspunkt for selgers informasjon. Revisjonen er enda ikke ferdigstilt, men endringene som vi nå har innarbeidet i bruksanvisningen har vært varslet av Standard Norge i en egen pressemelding.

Bestilling av FDV-pakken

Bruk lenken over for å komme til utfylling av bestillingsinformasjon. Du får deretter en e-post som bekrefter bestillingen, og snart etter en epost som gir deg mulighet for å laste ned de tre dokumentene. Faktura vil komme siden fra Holte AS på vegne av Boligprodusentenes Forening. 

Ved spørsmål, ta kontakt med .