Bunnen er nådd!

Tallene for nyboligmarkedet så langt i 2024 viser en utflating. Det tyder på at bunnen er nådd, men boligbyggingen er bare på halvparten av behovet.

Tallene for nyboligmarkedet så langt i 2024 viser en utflating. Det tyder på at bunnen er nådd, men boligbyggingen er bare på halvparten av behovet. Det positive i april er at vi ser en økning i salget av nye boliger, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim. Tallene viser at det hittil i år ble solgt 6 % flere boenheter, sammenlignet med samme periode i 2023.

Selv om vi nå ser noen lyspunkter, vil konsekvensen av det lave salget og igangsettingen skape utfordringer i flere år fremover. Boligprodusentene har beregnet at den lave aktiviteten vil føre til 40 000 færre ferdigstilte boliger de neste årene, noe som tilsvarer en by på størrelse med Lillestrøm, understreker Hiim.

For at vi skal unngå å tape ytterligere boligforsyning er det svært nødvendig med kraftfulle og raske tiltak for å få fart på boligbygging, påpeker Hiim. Vi har forventninger til at Regjeringen, Stortinget og kommunene sørger for at drahjelp kommer på plass før sommeren.

Salg nye boliger

  • Salget av nye boliger i april 2024 er 39 prosent over april 2023. Samlet for mars og april er det solgt 9 flere boenheter i 2024 enn i 2023.
  • Solgte nye boliger hittil i år er 4 852 boenheter, det er 6 prosent over tilsvarende periode året før. Salget pr boligtyper viser at eneboliger er 14 prosent under, småhus er 34 prosent over og leiligheter er 6 prosent over tilsvarende periode året før. Det er solgt 1 041 eneboliger,1 235 småhus og 2 576 leiligheter hittil i år.
  • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 13 468 boenheter, som er 16 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 3 574 boenheter, som er 14 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 297 boenheter, som er 2 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 6 598 boenheter, som er 22 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger

  • Igangsetting av nye boliger i april 2024 er 21 prosent under april 2023. Samlet for mars og april er det igangsatt 14 prosent flere boenheter enn i 2023.
  • Igangsatte nye boliger hittil i år er 3 260 boenheter, det er 3 % under tilsvarende periode året før. Igangsettingen pr. boligtype viser at eneboliger er 29 prosent under, småhus er 41 prosent over og leiligheter er 1 prosent under tilsvarende periode året før. Det er igangsatt 874 eneboliger, 959 småhus og 1 427 leiligheter hittil i år.
  • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 13 872 boenheter, som er 31 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 3 852 boenheter, som er 25 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 459 boenheter, som er på samme nivå som forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 6 561 boenheter, som er 42 prosent under forrige tolvmånedersperiode. 

Fritidsboliger

  • Solgte nye fritidsboliger hittil i år er 647 enheter, som er 23 prosent over tilsvarende periode året før.
  • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 1 920 enheter, som er 15 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
  • Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 466 enheter, det er 51 prosent under tilsvarende periode året før.
  • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 2 505 enheter, som er 44 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

For ytterligere informasjon kontakt:  
Boligprodusentenes Forening   
v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim
Mob +47 464 18 282, e-post:

Last ned dokumenter
Pressemelding - Boligstatistikk for april
Presentasjon - Boligstatistikk for april