For lite til Husbanken i RNB

Regjeringspartiene og SV har inngått avtale om revidert nasjonalbudsjett som nå er under behandling i Stortinget. De ser behovet for å løfte boligbyggingen og har blitt enige om en boligpakke som øker Husbankens lånerammer med 3 milliarder kroner. Av dette skal 2 milliarder kroner gå til lån til boligkvalitet, og 500 millioner kroner hver til lån til studentboliger og startlån til førstegangsetablerere. I tillegg er det noe midler til energieffektivisering i bygg.

Boligprodusentene er positive til økning av Husbankens lånerammer, men vi mener at det er alt for lite med økning på 2 milliarder kroner. Dette vil bare bidra med litt over 500 nye boliger, mens behovet er å øke boligbyggingen med mer enn 10 000 boliger årlig. Vi peker på at Husbanken hittil i år har fått søknader om lån til boligkvalitet på til sammen 15,4 milliarder kroner. Lånerammene for 2024 er sprengt selv om de nå økes med 2 milliarder kroner. Mange søknader må derfor avslås i en tid da det er stort behov for å stimulere bygging av nye boliger.

Boligprodusentene kommer til å jobbe for å få på plass flere tiltak fremover for å øke boligbyggingen.