Gratulere med standardiseringsprisen!

Per Jæger fikk 28.5.2024 Norsk Standards standardiseringspris 2024 for lang og tro tjeneste innen standardisering. Jæger har deltatt aktivt for å standardisere byggebransjen og utvikle standardkontrakter i over 40 år.

Per får utmerkelsen for sitt ekstraordinære bidrag innen standardiseringsarbeid gjennom mange år.

På det årlige medlemsmøtet til Standard Norge i Oslo ble utmerkelsen for lang og tro tjeneste delt ut av styreleder Jon Sandnes og administrerende direktør, Jacob Mehus.

Per Jæger har i mange år deltatt i standardiseringsarbeid for byggenæringen, og har sittet som komitéleder i både nasjonale og internasjonale komiteer. Han har vært en engasjert og dyktig representant for norske interesser, sier styreleder i Standard Norge, Jon Sandnes.

Jæger har deltatt aktivt for å standardisere byggebransjen og utvikle standardkontrakter i over 40 år. I juryens begrunnelse heter det at han er en meget god støttespiller for Standard Norge, og har i alle år fremsnakket både utvikling av standarder og bruk av standarder. Hans engasjement er godt kjent, og Standard Norge er veldig glad for at han er en viktig del av standardiseringsfamilien.

Med uvurderlig kompetanse og frivillig innsats har han fremmet kvalitet, innovasjon og samfunnsutvikling gjennom standardisering, og er en aktiv ambassadør for standardisering og bruken av standarder.

Tusen takk for ditt omfattende arbeid, Per Jæger, tidligere leder for Boligprodusentene.

Boligprodusentenes Forening gratulerer Per Jæger med prisen!