Svak økning i salget, men aktiviteten fortsatt svært lav

Det er positivt at vi ser en svak bedring i nyboligmarkedet, men samtidig er salg og igangsetting det nest laveste vi har målt for mai måned. Aktiviteten er bare halvparten av det nødvendige for å ha tilstrekkelig boligforsyning, sier adm. direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim. De siste tolv måneder er det igangsatt bygging av 13 916 boenhet, det beregnede boligbehovet er 29 384 boenheter.

Fram til nå har vi bygget og ferdigstilt boliger som ble solgt før nedgangen begynte i 2021. De neste fire årene vil det ferdigstilles 40 000 færre boliger enn behovet. Dette er like mange boliger som i hele Lillestrøm kommune. Boligmangelen vil være størst i pressområdene rundt storbyene, men også merkes ute i distriktene. Hele landet rammes.

I denne situasjonen etterlyser boligbyggerne strakstiltak. Men dessverre har regjeringen så langt ikke gjort noe for å bedre situasjonen. Husbanken ble i praksis tom for penger før påske, men regjeringen unnlot likevel å fylle på med flere midler i revidert nasjonalbudsjett. Den lenge varslede boligmeldingen ga heller ingen strakstiltak for å få fart på boligbyggingen.

Salg nye boliger

  • Salget av nye boliger i mai 2024 er 15 prosent over mai 2023.
  • Solgte nye boliger hittil i år er 6 179 boenheter, det er 8 prosent over tilsvarende periode året før. Salget pr boligtyper viser at eneboliger er 14 prosent under, småhus er 21 prosent over og leiligheter er 14 prosent over tilsvarende periode året før. Det er solgt 1 325 eneboliger,1 461 småhus og 3 393 leiligheter hittil i år.
  • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 13 637 boenheter, som er 11 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 3 521 boenheter, som er 14 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 238 boenheter, som er på samme nivå som forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 6 878 boenheter, som er 13 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger

  • Igangsetting av nye boliger i mai 2024 er 6 prosent over mai 2023.
  • Igangsatte nye boliger hittil i år er 4 108 boenheter, det er 1 % under tilsvarende periode året før. Igangsettingen pr. boligtype viser at eneboliger er 31 prosent under, småhus er 25 prosent over og leiligheter er 14 prosent over tilsvarende periode året før. Det er igangsatt 1 118 eneboliger, 1 124 småhus og 1 866 leiligheter hittil i år.
  • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 13 916 boenheter, som er 24 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 3 709 boenheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 402 boenheter, som er 1 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 6 805 boenheter, som er 31 prosent under forrige tolvmånedersperiode. 

Fritidsboliger

  • Solgte nye fritidsboliger hittil i år er 820 enheter, som er 19 prosent over tilsvarende periode året før.
  • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 1 933 enheter, som er 10 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
  • Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 603 enheter, det er 50 prosent under tilsvarende periode året før.
  • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 2 379 enheter, som er 45 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

For ytterligere informasjon kontakt:  
Boligprodusentenes Forening   
v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim
Mob +47 464 18 282, e-post:

Last ned dokumenter
Pressemelding - Nyboligtall for mai
Presentasjon - Nyboligtall for mai