5 på topp fritidsboligbyggere i 2021

FH Gruppen er landets største fritidsboligbygger med 631 igangsatte fritidsboliger, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.