Boligprodusentene

Innhold

Avdempet salg og igangsetting

Nyhet, Statistikk, Pressemeldinger

Publisert

Teams- opptak av pressekonferansen

Aktivitetstallene for oktober viser et mer avdempet marked etter en litt oppløftende september, sier adm. direktør Per Jæger.

Nye boliger

  • Salget av nye boliger i oktober 2020 var 11 % under oktober 2019.
  • Salget hittil i år er 10 % lavere enn i tilsvarende periode i 2019. Eneboliger er ned 5%, småhus ned 6 % og leiligheter ned 15%.
  • På tolvmånedersbasis er salget 10 % lavere enn i forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye bolig

  • Igangsettingen av nye boliger i oktober 2020 var 2 % høyere enn i oktober 2019.
  • Igangsettingen hittil i år er 9 % lavere enn i tilsvarende periode i 2019. Eneboliger er ned 17 %, småhus ned 13 % og leiligheter ned 2 %.
  • På tolvmånedersbasis er igangsettingen 14 % lavere enn i forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

  • Salget av nye fritidsboliger var godt i oktober. Salget hittil i år er 20 % høyere enn i tilsvarende periode i 2019. Igangsettingen hittil i år er 9 % lavere enn i tilsvarende periode i 2019.
  • På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 6 % høyere enn forrige tolvmånedersperiode, mens igangsettingen er 16 % lavere.

Akkumulert salg av nye boliger hittil i år er likt med bunnåret 2010 som var i kjølvannet av finanskrisen. Akkumulert igangsetting hittil i år er den laveste vi har registrert siden vi startet målingene i 2010, sier Per Jæger.

Jæger viser til økende koronasmitte og nye nedstengingstiltak. Han frykter at dette vil påvirke etterspørselen negativt, og at kommunene på nytt vil innføre særegne koronaregler som hindrer aktivitet på byggeplassene.

Jæger understreker at det vil forverre situasjonen ytterligere om boliglånsforskriften blir strammet inn som foreslått av Finanstilsynet. I sum vil dette kunne føre til kraftig fall i boligbygging og tilvarende fall i sysselsettingen. Vi må huske at hver ny bolig gir en sysselsettingseffekt på 3,4 årsverk i verdikjeden, sier Jæger, og etterlyser lettelser for nye boliger og for førstegangskjøpere i boliglånsforskriften.

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509,

per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Last ned pressemelding

Last ned presentasjon