Bekymret over lav igangsetting i mars

Igangsetting av nye boliger i mars måned er lav, og den faller med 33 prosent sammenlignet med fjoråret, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Usikkerhet i entreprenørmarkedet på grunn av den svært sterke prisveksten på byggevarer, uforutsigbarhet på levering av byggevarer og konsekvenser av krigen Ukraina, fører til utsettelser og kansellering av prosjekter. Vi har mottatt signaler på at dette iallfall vil vare i seks måneder fremover, sier Jæger.

Solgte boliger i mars måned har en oppgang på 6 prosent sammenlignet med fjoråret. Hoveddelen av salget skjer på allerede igangsatte prosjekter. I tillegg var påsken 2021 i slutten av mars, slik at i år fikk man en uke lengre salgstid.

Salget og igangsettingen i Oslo faller sterkt. I tillegg til Akershus, så er det nå høyere aktivitet i både Trøndelag og Rogaland. Ønsker politikerne i Oslo boligbygging, spør Jæger?

Salg nye boliger

 • Salget av nye boliger i mars 2022 er 6 prosent over mars 2021.  
 • Solgte nye boliger første kvartal 2022 er 6 329 boenheter, det er 8 % under første kvartal 2021. Salget pr boligtyper i første kvartal 2022 viser at eneboliger er 18 prosent under (1 514 boenheter), småhus er 32 prosent under (964 boenheter) og leiligheter er 7 prosent over (3 851 enheter) første kvartal 2021.
 • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 25 674 boenheter, som er 7 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 6 297 boenheter, som er 11 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 4 891 boenheter, som er 24 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 14 485 boenheter, som er 2 prosent over forrige tolvmånedersperiode. 
 • Det geografiske området med høyest salg i siste tolvmåneders periode er Akershus med 6 110 boenheter, deretter kommer Trøndelag (2 926 boenheter), Rogaland (2 802 boenheter) og Oslo (2 348 boenheter).

Igangsetting nye boliger 

 • Igangsettingen av nye boliger i mars 2022 er 33 prosent under mars 2021.  
 • Igangsatte nye boliger første kvartal 2022 er 5 010 boenheter, det er 2 prosent over første kvartal 2021. Igangsettingen pr. boligtype i første kvartal viser at eneboliger er 16 prosent under (1 201 boenheter), småhus er 11 prosent under (1 081 boenheter) og leiligheter er 22 prosent over (2 728 boenheter) i første kvartal 2021.
 • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 25 546 boenheter, som er 4 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 6 435 boenheter, som er 6 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 5 047 boenheter, som er 14 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 14 065 boenheter, som er 12 prosent over forrige tolvmånedersperiode. 
 • Det geografiske området med høyest igangsetting i siste tolvmåneders periode er Akershus med 6 096 boenheter, deretter kommer Trøndelag (3 089 boenheter), Rogaland (2 396 boenheter) og Oslo (2 278 boenheter).

Fritidsboliger 

 • Salget av nye fritidsboliger første kvartal 2022 er 50 prosent under første kvartal 2021.  
 • Igangsettingen av nye fritidsboliger første kvartal 2022 er 10 prosent over første kvartal 2021.  
 • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 6 081 enheter, som er 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
 • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5 739 enheter, som er 30 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509, per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Pressemelding med boligtallene for mars og første kvartal

Geografisk oversikt over salg og igangsetting av nye boliger

Presentasjon fra pressekonferansen 21.4.2022

Last ned fylkesoversikt i Excel med indekserte tall for boligsalg og igangsetting