Lav igangsetting for nye boliger i august

Vi er bekymret over den lave igangsettingen for nye boliger sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentene. Salget så langt i år holder seg på nivå med fjoråret, men vi regner med at en økende andel av dette er usolgte boliger i allerede igangsatte prosjekter.

Salget lå 44 % over fjoråret i juli og 11 % under fjoråret i august. Igangsettingen lå 25 % under fjoråret i juli og hele 41 % under fjoråret i august, og viser en fallende tendens når vi ser på tallene måned for måned uttaler Jæger.

Så langt i år, etter åtte måneder, ligger vi likt som fjoråret på salg.  For boligtypene er det en nedgang i salget av eneboliger på 12 %, mens salget av småhus og leiligheter ligger hhv. 1 % og 7 % over fjoråret.

Etter 8 måneder ligger nå igangsettingen 17 % under fjoråret. Igangsettingen fordelt på boligtype viser en nedgang på 27 % for leiligheter og en nedgang på 2 % og 4 % for hhv. småhus og eneboliger t.o.m. august.

Vi ser at igangsettingen faller selv om salget holder seg stabilt. Per Jæger forklarer at en økende andel av det rapporterte salget ventelig omfatter usolgte leiligheter i allerede igangsatte prosjekter. Det svekker også igangsettingen at bankene har økt kravet til forhåndssalg i nye prosjekter.

Finanstilsynets forslag om innstramming av boliglånsforskriften vil ytterligere svekke tilførselen av nye boliger.

Last ned presentasjon 

Last ned pressemelding

Her finner du pressekonferansen streamet fra NRK

Her er sendingen fra Dagsrevyen

 For ytterligere informasjon kontakt:
Boligprodusentenes Forening  v / Adm. direktør Per Jæger,
Mob +47 909 89 509