Det ble igangsatt 29 496 boliger i 2018

Publisert

- Igangsettingen av nye boliger i 2018 endte på 29 496 boliger, etter en god avslutning på året, viser tall fra Boligprodusentenes Forening. Dette er en nedgang på 4 % sammenlignet med 2017, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene.

- Igangsettingen av leiligheter økte med 4 % i 2018, mens småhus og eneboliger sank med hhv 15 % og 10 %, fortsetter han.  Fordelingen på boligtype er 16 776 leiligheter, 6 071 småhus og 6 648 eneboliger.  Det bygges flest boliger i Akershus, fulgt av Oslo og Trøndelag.

 - Norges demografisk betingede boligbehov er på 31 500 boliger, sier Jæger. Dette betyr at vi i 2018 igangsatte ca 2 000 færre boliger enn det behovet skulle tilsi. Vi opplever at Oslo har den største utfordringen der det ble igangsatt 20 % færre boliger enn det behovet er. I Trøndelag er det omvendt, der bygges det flere boliger enn vårt beregnede boligbehov, sier Jæger..

 Totalt ble det solgt 27 368 nye boliger i 2018, som er på om lag samme nivå som i 2017, sier Jæger. Av disse var 14 189 leiligheter, 5 798 småhus og 7 373 eneboliger. Salget av leiligheter økte med 8 %, mens salget av småhus og eneboliger gikk tilbake med hhv 14 % og 6%, avslutter Jæger.

Last ned presentasjon

Last ned pressemelding

Last ned excel-ark med indeksbasert statistikk for salg og igangsetting av nye boliger på fylkesnivå.  

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509

per.jaeger@boligprodusentene.no