Flere positive signaler i boligmeldingen, men må følges opp med konkrete forslag og bevilgninger

Publisert

Boligmeldingen legges frem med et bakteppe hvor vi har rekordlav boligbygging i hele landet. Den norske boligmodellen hvor alle skal ha en mulighet til å kunne eie sin egen bolig er under sterkt press, påpeker administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening Lars Jacob Hiim. Det rammer alle som trenger boliger, og vil ha alvorlige konsekvenser for familier, arbeidsplasser og verdiskapning i flere år fremover.

Det er positivt at regjeringen slår ring om den norske boligmodellen og fastslår at alle skal ha muligheten til å eie sin egen bolig. Meldingen gir mange gode signaler, men må følges opp med ressurser og konkrete tiltak for at dette skal føre til flere nye boliger.

Meldingen angir fire innsatsområder, hvor innsatsområde 3, Ta vare på bustadene vi har, og byggje dei vi treng, adresserer nybygging. Vi er overrasket over at meldingen er såpass svak på behovet for tilstrekkelig boligbygging, og bare beskriver nybygging som et supplement til de eksisterende boligene, og ikke en nødvendighet for å framskaffe det antallet boliger som veksten i befolkningen tilsier.

Høye byggekostnader fører nå til svært lav boligbygging, og kostnadsnivået må senkes for at folk skal ha råd til å kjøpe bolig.

Boligprodusentene har i innspill til arbeidet med boligmeldingen pekt på utfordringene med kompliserte, tidkrevende og uforutsigbare plan- og byggesaksprosesser. Det er positivt at regjeringen ønsker enklere og billigere plan- og byggesaksprosesser, og signaliser digitalisering, klarere krav til dokumentasjon og tydeligere regler for tidsfrister. Men regjeringen må da tildele nødvendige ressurser til dette arbeidet, slik at plan- og byggesaksprosessene faktisk blir enklere, raskere og mer forutsigbare, og bidrar til senket kostnadsnivå.

Vi støtter at Husbanken tiltenkes et utvidet og forsterket samfunnsoppdrag, og at Husbanken skal ha en sentral rådgivningsrolle mot kommunene. Vi håper at dette vil føre til flere samarbeidsprosjekter mellom kommuner, boligprodusenter og Husbanken.

Boligprodusentene vil nå lese boligmeldingen nøye, og vi ser frem til en vår med boligdebatt i Stortinget.

Se også vår pressemelding om nyboligtallene for februar: Lav boligbygging vil ramme mange

For ytterligere informasjon kontakt:  
Boligprodusentenes Forening   
v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim
Mob +47 464 18 282, e-post: lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no

Last ned pressemeldingen