Lav boligbygging vil ramme mange

Salg og igangsetting av nye boliger er det laveste vi har registrert for februar måned siden vi begynte med månedlig registeringer i 2010, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening. Igangsatte boliger i siste tolvmånedersperiode (fom. mars 2023 tom. februar 2024) er 13 642 boenheter. Det er det svakeste vi har målt siden vi startet med målinger i 1999, og halvparten av det beregnede boligbehovet.

Underdekningen i boligforsyningen er vesentlig forverret det siste året, konstaterer Hiim. Dette vil ramme alle som trenger boliger, og vil ha alvorlige konsekvenser for familier, arbeidsplasser og verdiskapning i flere år fremover, fastslår Hiim. Regjeringens boligmelding legges frem, i morgen fredag 15. mars. Boligprodusentene forventer at regjeringen kommer med kraftfulle tiltak for å øke boligbyggingen i hele landet, og som får ned byggekostnadene slik at folk har råd til å kjøpe boligene, sier Hiim.

Husbanken bidrar til aktivitet i et svekket nyboligmarked. Så langt i år har Husbanken mottatt søknader for lån til boligkvalitet for 11 milliarder kroner, og vel 3 000 nye boenheter. Det ligger an til at midlene blir oppbrukt før påske. Husbankenes låneordning til boligkvalitet må derfor få økte rammer, understreker Hiim.

Salg nye boliger

  • Salget av nye boliger i februar 2024 er 3 prosent under februar 2023.
  • Solgte nye boliger de siste tre måneder (des., jan. og feb.) er 3 798 boenheter, det er 3 % under tilsvarende periode året før. Salget pr boligtyper viser at eneboliger er 22 prosent under, småhus er 13 prosent under og leiligheter er 14 prosent over tilsvarende periode året før. Det er solgt 852 eneboliger, 915 småhus og 2 030 leiligheter de siste tre måneder.
  • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 13 250 boenheter, som er 25 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 3 587 boenheter, som er 21 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 081 boenheter, som er 15 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 6 582 boenheter, som er 31 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger

  • Igangsetting av nye boliger i februar 2024 er 20 prosent under februar 2023.
  • Igangsatte nye boliger siste tre måneder (des., jan. og feb.) er 4 455 boenheter, det er 17 % under tilsvarende periode året før. Igangsettingen pr. boligtype viser at eneboliger er 34 prosent under, småhus er 5 prosent under og leiligheter er 14 prosent under tilsvarende periode året før. Det er igangsatt 967 eneboliger, 1 116 småhus og 2 372 leiligheter de siste tre måneder.
  • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 13 642 boenheter, som er 37 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 4 010 boenheter, som er 25 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 327 boenheter, som er 17 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 6 305 boenheter, som er 49 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

  • Solgte nye fritidsboliger siste tre måneder (des., jan. og feb.) er 6 prosent under tilsvarende periode året før.
  • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 1 885 enheter, som er 31 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
  • Igangsatte nye fritidsboliger siste tre måneder (des., jan. og feb.) er 51 prosent under tilsvarende periode året før.
  • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 2 738 enheter, som er 42 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

For ytterligere informasjon kontakt:  
Boligprodusentenes Forening   
v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim
Mob +47 464 18 282
e-post: lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no

Last ned dokumenter
Pressemelding - Boligstatistikk for februar 2024
Presentasjon - Boligstatistikk for 2024
For pressebilder av adm. direktør, Lars Jacob Hiim: https://www.boligprodusentene.no/presserom/