Forslag til standard for varekjøp

Publisert

Standard Norge har utarbeidet standarder for varekjøp mellom profesjonelle - prNS 8411 og prNS 8412.

De nye proff-kontraktene gjelder for varekjøp uten tilvirkning eller hvor tilvirkning (prosjektering) inngår som del av varen. Begge utgavene er nå på høring fra Standard Norge i høringsportalen frem til 1. mars 2024. Standarden er aktuell for alle våre medlemmer som håndterer innkjøp av byggevarer.

Boligprodusentenes Forening vil utarbeide et høringssvar til standardene, og ber om reaksjoner fra medlemmene som grunnlag for høringssvaret. Kontaktperson hos Boligprodusentene er Morten Meyer. Det er fint om foreningen kan motta synspunkter med forslag til endringer i de fremlagte forslagene til standarder i løpet av januar. Ta kontakt med Boligprodusentene hvis du ønsker å få forslag til standard tilsendt.