Økt igangsetting, bekymret for fallende salg

Igangsettingen i mai i år har økt 45 prosent sammenlignet med mai måned i fjor. Veksten er i leilighetsmarkedet, særlig i de større byene, sier adm. direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening.

Igangsettingen på eneboliger og småhus fortsetter å falle. Dette stemmer med de signalene vi har fått om at flere prosjekter i mindre byer og distrikter utsettes eller stoppes, på grunn av økte byggekostnader. Totalt for alle boligtyper er igangsettingen så langt i år 9 prosent over tilsvarende periode i fjor. Vi ser at igangsettingen hittil i år er på det jevne sammenlignet med tidligere år, sier Hiim.

Salget av nye boliger har vært fallende siden juli 2021. Salget i mai 2022 er 20 prosent lavere enn mai i fjor. Den reduserte ordrereserven vil trolig føre til fallende aktivitet i nyboligmarkedet. Vi er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få for boligforsyningen, bedriftene og ansatte fremover, sier Hiim.

Salg av nye boliger: 

  • Salget av nye boliger i mai 2022 er 20 prosent under mai 2022.  Solgte eneboliger er 33 prosent under, småhus er 20 prosent under og leiligheter er 15 prosent under mai 2021.
  • Solgte nye boliger hittil i år er 9 843 boenheter, det er 15 prosent under samme periode i 2021. Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 26 prosent under (2 292 boenheter), småhus er 35 prosent under (1 679 boenheter) og leiligheter er på samme nivå (5 873) som tilsvarende periode i 2021.
  • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 24 533 boenheter, som er 17 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 5 806 boenheter, som er 22 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 4 463 boenheter, som er 36 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 14 263 boenheter, som er 6 prosent under forrige tolvmånedersperiode. 

Igangsetting nye boliger: 

  • Igangsettingen av nye boliger i mai 2022 er 45 prosent over mai 2021. Igangsatte eneboliger er 13 prosent under, småhus er 22 prosent under og leiligheter er 117 prosent over mai 2021.
  • Igangsatte av nye boliger hittil i år er 9 043 boenheter, det er 9 prosent over samme periode i 2021. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 15 prosent under (2 057 boenheter), småhus er 15 prosent under (1 819 boenheter) og leiligheter er 39 prosent over (5 167) samme periode i 2021.
  • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 26 183 boenheter, som er 2 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 6 301 boenheter, som er 1 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 4 866 boenheter, som er 22 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 15 016 boenheter, som er 15 prosent over forrige tolvmånedersperiode. 

Fritidsboliger: 

  • Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 55 prosent under samme periode i 2021.
  • Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 1 prosent under samme periode i 2021.  
  • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5 094 enheter, som er 40 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
  • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5 600 enheter, som er 18 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Pressemelding med boligtallene for mai

Presentasjon fra pressekonferansen 15.6.2022

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim

Mob +47 464 18 282, lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no