Høye materialkostnader og usikkerhet som følge av krigen i Ukraina gir svært lavt salg

Salget av nye boliger i februar 2022 er det laveste vi har registrert for februar måned og er 29 prosent under fjoråret, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. De svake salgstallene er en direkte følge av den voldsomme prisveksten på byggevarer og usikkerheten som krigen i Ukraina medfører.

I tillegg har storbyene Oslo og Bergen nedprioritert boligbygging de siste årene og de har ikke regulert nok nye områder for boligbygging. Jæger påpeker at vedvarende lav boligforsyning i Oslo og Bergen gir stort boligunderskudd, større prispress og vil utelukke flere fra boligmarkedet. Oslo og Bergen må prioritere å få regulert flere boliger hvert år, og hastigheten på plan- og byggesaksprosessen må opp og behandlingstiden ned, sier Jæger.

Igangsettingen i februar er god og vesentlig høyere enn februar 2021. Men i fjor var igangsettingen av nye boliger i februar svært lav. Bakgrunnen for dette er at nyboligsalget i 2021 var vesentlig høyere enn igangsatte boliger 2021. Igangsettingen nå er på et middels nivå sammenlignet med tidligere år.

  • Salget av nye boliger i februar 2022 er 29 prosent under februar 2021.  
  • Salget de siste tre måneder (des 2021, jan 2022 og feb 2022) er 19 prosent under samme tre måneder i fjor. For de siste tre måneder er eneboliger 28 prosent under, småhus er 42 prosent under og leiligheter er 5 prosent under samme periode i fjor.
  • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 25 527 boenheter, som er 4 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 6 466 boenheter, som er 2 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 5 003 boenheter, som er 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 14 057 boenheter, som er 2 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger 

  • Igangsettingen av nye boliger i februar 2022 er 34 prosent over februar 2021.  
  • Igangsettingen de siste tre måneder (des 2021, jan 2022 og feb 2022) er 12 prosent over de samme tre måneder i fjor. For de siste tre måneder er eneboliger 7 prosent under, småhus er 38 prosent under og leiligheter er 52 prosent over samme periode i fjor.
  • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 26 483 boenheter, som er 13 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 6 636 boenheter, som er 13 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 5 097 boenheter, som er 9 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 14 750 boenheter, som er 24 prosent over forrige tolvmånedersperiode. 

Fritidsboliger 

  • Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 50 prosent under samme periode i 2021.  
  • Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 7 prosent over samme periode i fjor 2021.  
  • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 6 549 enheter, som er 5 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
  • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5 681 enheter, som er 33 % over forrige tolvmånedersperiode.

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509, per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Pressemelding med boligtallene for februar

Presentasjon fra pressekonferansen 15.3.2022