Lavt salg og fortsatt fallende igangsetting

Salget av nye boliger i april 2022 er 29 prosent under april 2021. Det er det laveste vi har registrert for april måned, foruten april i koronaåret 2020, sier adm. direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening.

I år var påsken i april, mens den i fjor var i slutten av mars. Ser vi på salget for mars og april samlet, var det i år 11 prosent lavere enn i fjor. Tilsvarende var igangsettingen disse to månedene 23 prosent lavere i år enn i fjor.

Usikkerhet i entreprenørmarkedet på grunn av den svært sterke prisveksten på byggevarer, uforutsigbarhet på levering av byggevarer, og konsekvenser av krigen Ukraina preger fortsatt salg og igangsetting av nye boliger. Vi må være forberedt på at denne situasjonen i boligmarkedet kan vare lenge, sier Hiim.

Salg nye boliger

  • Salget av nye boliger i april 2022 er 29 prosent under april 2021.  
  • Solgte nye boliger hittil i år er 7 974 boenheter, det er 13 prosent under samme periode i 2021. Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 25 prosent under (1 901 boenheter), småhus er 38 prosent under (1 274 boenheter) og leiligheter er 4 prosent over (4 799) samme periode i 2021.
  • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 25 012 boenheter, som er 13 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 5 999 boenheter, som er 18 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 4 561 boenheter, som er 34 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 14 452 boenheter, som er 1 prosent under forrige tolvmånedersperiode. 

Igangsetting nye boliger 

  • Igangsettingen av nye boliger i april 2022 er 8 prosent under april 2021.  
  • Igangsatte av nye boliger hittil i år er 6 589 boenheter, det er på samme nivå som 2021. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 16 prosent under (1 624 boenheter), småhus er 13 prosent under (1 502 boenheter) og leiligheter er 18 prosent over (3 463) samme periode i 2021.
  • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 25 416 boenheter, som er 1 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 6 366 boenheter, som er 4 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 4 953 boenheter, som er 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 14 097 boenheter, som er 8 prosent over forrige tolvmånedersperiode. 

Fritidsboliger 

  • Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 54 prosent under samme periode i 2021.  
  • Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 6 prosent over samme periode i fjor 2021.  
  • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5 478 enheter, som er 33 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
  • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5 709 enheter, som er 25 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Pressemelding med boligtallene for april 2022

Presentasjon av boligtallene for april 2022

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v/Adm. direktør Lars Jacob Hiim, +47 46 41 82 82 

lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no