Pressemelding - Aldri målt svakere salg og igangsetting i første kvartal

Publisert

Nå har vi en dramatisk nedgang i salg og igangsetting av nye boliger. Vi ikke målt svakere første kvartal, siden vi startet med målinger i 1999, sier adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim.

Det er en alvorlig situasjon i hele landet, og de store motorene for boligforsyningen som Akershus, Trøndelag, Rogaland, Hordaland og Oslo, stopper opp. Nå er det krise for næringen og landets boligforsyning. I de kommende kvartalene vil dette medføre lavere sysselsetning i byggenæringen, sier Hiim.

Renteøkningene, de høye byggekostnadene og den økonomiske usikkerheten stopper nyboligmarkedet. Varslede renteløft tilsier raske tiltak nå for å unngå at boligkrisen biter seg fast og blir langvarig:

 • Husbankens rammer til boligkvalitet må utvides vesentlig i revidert nasjonalbudsjett
 • Husbanken må få flere virkemidler, som:
  - deleie-modeller for å avlaste boligkjøperes egenkapitalkrav
  - risikoavlastninger for utbygger for å få igangsatt prosjekter
 • Etablere et samarbeid mellom stat, kommune, Husbank og utbyggere for å bygge boliger for flyktninger, eldre og utleie
 • Føre en finanspolitikk som demper rentepresset og får kontroll på inflasjonen

Salg nye boliger

 • Salget av nye boliger i mars 2023 er 44 prosent under mars 2022
 • Solgte nye boliger i første kvartal 2023 er 3 499 boenheter, det er 45 prosent under første kvartal 2022. Salget pr boligtyper i første kvartal 2023 viser at eneboliger er 36 prosent under, småhus er 38 prosent under og leiligheter er 50 prosent under første kvartal 2022. Det er solgt 974 eneboliger, 601 småhus og 1 924 leiligheter i første kvartal 2023.
 • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 16 541 boenheter, som er 36 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 4 300 boenheter, som er 32 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 364 boenheter, som er 31 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 8 877 boenheter, som er 39 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger

 • Igangsetting av nye boliger i mars 2023 er 64 prosent under mars 2022.
 • Igangsatte nye boliger i første kvartal 2023 er 2 425 boenheter, det er 52 prosent under første kvartal 2022. Igangsettingen pr. boligtype i første kvartal 2023 viser at eneboliger er 23 prosent under, småhus er 58 prosent under og leiligheter er 62 prosent under første kvartal 2022. Det er igangsatt 929 eneboliger, 449 småhus og 1 047 leiligheter i første kvartal 2023.
 • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 20 614 boenheter, som er 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 5 280 boenheter, som er 18 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 642 boenheter, som er 28 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 11 691 boenheter, som er 17 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger 

 • Solgte nye fritidsboliger i første kvartal er 66 prosent under første kvartal 2022.
 • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 2 461 enheter, som er 60 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
 • Igangsatte nye fritidsboliger i første kvartal er 35 prosent under første kvartal 2022.
 • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 4 600 enheter, som er 20 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

For ytterligere informasjon kontakt:  

Boligprodusentenes Forening   

v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim

Mob +47 464 18 282, lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no

Her kan du laste ned dagens pressemlding og presentasjon:
Pressemelding mars og første kvartal 2023
Presentasjon mars og første kvartal 2023 
Geografisk oversikt over salg og igangsetting av nye boliger første kvartal 2023