Boligprodusentene

Innhold

Bransjestandard om smittevern

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

BNLs bransjestandard er utarbeidet i tråd med regjeringens politikk om å kombinere smittevern med "å gradvis åpne samfunnet opp" og "holde hjulene i gang"

Standarden bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet. Siste utgave er endret 24. juni 2020.

Oppdateringer av smittevernstandarden i den 10. utgaven omfatter flere tilpasninger til en mer normalisert arbeidshverdag basert på fortsatt 1m-avstandsregel og god håndhygiene:

  • Lempninger i teksten om møter som kan gjennomføres når dette er nødvendig, mens anbefalingen fortsatt er digitale møter.
  • Tekst om kantine er omformulert og mindre restriktiv, og det er ny presisering om desinfeksjon av kjøleskap.
  • Mer normal bruk av boligrigg.
  • Vernerunder kan gjennomføres i mindre grupper.
  • Tekst om egen tilpasning av skiftordning er tatt ut.
Norsk utgave: Smittevern på byggeplass
Engelsk utgave: Standard for infection prevention
Polsk utgave: Standard branżowy dla firm członkowskich BNL w kwestii ochrony przed zarażeniami
Kombinasjon av karanteneopphold og utførelse av arbeid 

BNL har utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre karantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for arbeidspendlere som blir rammet av lokale og nasjonale karanteneregler. I denne utgaven presiserer vi at det er varslet at karantenetiden skal reduseres fra 14 til 10 dager. I denne reviderte utgaven av anbefalingene om karantene er det nå understreket at karantene i kombinasjon med arbeid krever samarbeid. Løsninger må drøftes med oppdragsgiver og oppfølging må gjennomføres også her som ledd i det ordinære vernearbeidet.

Anbefalinger om arbeidsreiser og karantene: Anbefalinger om arbeidsreiser og reisekarantene for innenlandsk og utenlandske arbeidstakere