Boligprodusentene

Innhold

Anbefalinger om smittevern på byggeplass - tilrettelegging for fortsatt drift

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

Smittevernsrådene er justert etter åpning for større grupper.

Standard om karantene i kombinasjon med arbeid er oppdatert med en ny del om servicetekniker fra EØS-området som utfører oppdrag i Norge, og standarden er noe omredigert.

Her er de oppdaterte utgavene (15.05.2020):

Norsk utgave: Anbefalinger om smittevern på byggeplass - tilrettelegging for fortsatt drift
Engelsk utgave: Recommendations regarding infection prevention and control - facilitation of continued operationsv
Polsk utgave: Zalecenia dotyczące ochrony przed zarażeniem na placach budowy – dostosowanie do dalszej działalności
Kombinasjon av karanteneopphold og utførelse av arbeid 

BNL har utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre karantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for arbeidspendlere som blir rammet av lokale og nasjonale karanteneregler. I denne utgaven presiserer vi at det er varslet at karantenetiden skal reduseres fra 14 til 10 dager. I denne reviderte utgaven av anbefalingene om karantene er det nå understreket at karantene i kombinasjon med arbeid krever samarbeid. Løsninger må drøftes med oppdragsgiver og oppfølging må gjennomføres også her som ledd i det ordinære vernearbeidet.

Anbefalinger om arbeidsreiser og karantene: Anbefalinger om arbeidsreiser og reisekarantene for innenlandsk og utenlandske arbeidstakere