Boligprodusentene

Innhold

Bransjestandard om smittevern og karantene

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

Innstramming av karanteneregler

Innreisekarantene 15. januar

Det er ikke lenger mulig å gjennomføre arbeid i karanteneperioden for et arbeidslag. Det er mulig å forkorte karanteneperioden ved at det avlegges negative prøver etter covid-19 forskriften § 4 c:

§ 4c. Forkortet innreisekarantene ved testing

Innreisekarantene etter § 4 første ledd bokstav a forkortes dersom personen dokumenterer to negative testresultater i karantenetiden ved:

a. første test som er tatt innen tre dager etter ankomst, og kan være antigen hurtigtest eller PCR-test, og
b. andre test som er PCR-test og som tidligst er tatt syv dager etter ankomst

Første ledd gjelder ikke personer som har oppholdt seg i Storbritannia i de siste 14 dager før ankomst til Norge

Karantene må forøvrig gjennomføres etter reglene i covid-19 forskriften. Se lenke lenger ned.

Endret smittevernstandard 15. januar

Standarden er nå tydeligere om at arbeid, møter osv. tilrettelegges slik at en forebygger nærkontakt. Med høyt smittetrykk er det viktig å forebygge at nøkkelpersoner må i karantene  fordi en har hatt nærkontakt med en som har testet positivt. Hente ny utgave av Smittevern på byggeplass hos Standard Norge ved bruk av lenken under. Utgave på engelsk foreligger og polsk versjon vil snart foreligge.

Bransjestandard om smittevern på byggeplass - hos Standard Norge

Når smitte er påvist

Informasjon om hva som skal gjøres når smitte er påvist på byggeplassen

Arbeidsgiverspørmål - fra NHO

Her finner du svar på en rekke spørsmål som er aktuelle for bedrifter under pandemien

Covid-19-forskriften

Her finner du Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Se vedlegg B til forskriften om hvilke land med karanteneplikt som kan unntas karantene ved bruk av smittetesting. 

Covid-19-forskriften 

Spørsmål

Har du spørsmål om karantene eller smittevern på byggeplass:

Ta kontakt med Boligprodusentenes Forening ved Morten Meyer