Bransjestandard om smittevern

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

Smittevernstandarden fra BNL foreligger nå i 11. utgave. Oppdatert 9. desember 2021

Samling av smittevernstandarden på alle språk hos Standard Norge

Nå finner du alle språkversjonene på ett sted.

Bransjestandarder om smittevern på byggeplass - hos Standard Norge

Smittestopp

Nøkkeltall for nedlasting og antall som har meldt smitte gjennom "Smittestopp"

Les mer og last ned "Smittestopp" her

Når smitte er påvist

Informasjon om hva som skal gjøres når smitte er påvist på byggeplassen

Arbeidsgiverspørmål - fra NHO

Her finner du svar på en rekke spørsmål som er aktuelle for bedrifter under pandemien

Covid-19-forskriften

Her finner du Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Se vedlegg B til forskriften om hvilke land med karanteneplikt som kan unntas karantene ved bruk av smittetesting. 

Covid-19-forskriften 

Spørsmål

Har du spørsmål om karantene eller smittevern på byggeplass:

Ta kontakt med Boligprodusentenes Forening ved Morten Meyer