Boligprodusentene

Innhold

Bransjestandard om smittevern og karantene

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

Bransjestandarden om smittevern foreligger nå som ny "spesifikasjon" fra Standard Norge og bransjestandarden for karantene er nå oppdatert med endrete regler fra regler som gjelder fra mandag 9. november.

Karanteneregler pr. 9. november

De viktigste endringene om reglene for karantene er:

Krav til negativ test ved ankomst til Norge (gjelder ikke norske statsborgere og utledninger bosatt i Norge)
Innskjerpede krav til oppholdssted under innreisekarantene (de som ikke har tilgang til egen bolig eller der hvor arbeidsgiver ikke sørger for egnet oppholdssted må tilbringe karantene på karantenehotell)
Innskjerpet krav til hyppigheten av reiser for svenske og finske pendlere. For at unntak fra karantene kan benyttes, må vedkommende ankomme Norge "mer enn én gang i løpet av en periode på 10 dager"

Bransjestandard - innreisekarantene med begrenset arbeidsmulighet

Smittevernregler pr. 31. oktober

BNLs publiserer nå sin standard om smittevern på byggeplass via Standard Norge. Dette innebærer at formatet er nytt og innholdet litt omorganisert som følge av publiseringen som en såkalt hurtigspesifikasjon fra Standard Norge.

Dette er fortsatt et dokument hvor BNL fortsatt står for 100 % av innholdet. Standarden kan også lastes ned fritt på Standard Norges publiseringsløsning for standarder. Når smittevernsstandarden nå utgis av Standard Norge har den status på linje med andre bransjestandarder og er i tråd med regjeringens ønske om at de ulike bransjene må ta ansvar for å utvikle smittevernsløsninger for sine næringer. I lenken til Standard Norge finner du spesifikasjon om smittevern på norsk og engelsk. Polsk utgave kommer snart!

Bransjestandard om smittevern på byggeplass - hos Standard Norge

Når smitte er påvist

Informasjon om hva som skal gjøres når smitte er påvist på byggeplassen

Covid-19-forskriften

Her finner du Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Se vedlegg B til forskriften om hvilke land med karanteneplikt som kan unntas karantene ved bruk av smittetesting. 

Covid-19-forskriften