Stor prisvekst på trelast og lavt salg i august

Vi setter nedgangen i salget i juli og august i sammenheng med den voldsomme prisveksten som har vært på byggevarer, og da særlig trelast som har hatt en urovekkende prisutvikling, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Nå må vi utrede hva som skal til for å øke konkurransen, og vi vil se nærmere på mulighetene for å ta i bruk samme trelastdimensjoner som resten av Europa.

Salg nye boliger  

  • Salget av nye boliger i august 2021 var 24 prosent under august 2020.
  • Salget hittil i år er 22 prosent over salget i samme periode i 2020. Salget av eneboliger er 26 prosent over, småhus er 23 prosent over og leiligheter er 19 prosent over samme periode i fjor.
  • På tolvmånedersbasis er salget 18 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger er 28 prosent over, småhus 10 prosent over og leiligheter 17 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger 

  • Igangsettingen av nye boliger i august 2021 var 8 prosent over august 2020.
  • Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 22 prosent over igangsettingen i samme periode i 2020. Igangsettingen av eneboliger er 26 prosent over, småhus og leiligheter ligger 20 prosent over samme periode i fjor.
  • På tolvmånedersbasis er den totale igangsettingen 12 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Igangsetting av eneboliger er 18 prosent over, småhus er 11 prosent over og leiligheter er 9 prosent over.

Fritidsboliger 

  • Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 78 prosent over samme periode i 2020. 
  • Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 33 prosent over samme periode i 2020. 
  • På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 189 prosent over forrige tolvmånedersperiode, og igangsettingen 28 prosent over. 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509, per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Se pressemeldingen med boligtallene fra august 2021

Se presentasjon fra pressekonferansen 14.9.2021