Pressemeldinger

Vis filtrering

109 resultater

Type artikkel
Velg område
109 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Svak økning i salget, men aktiviteten fortsatt svært lav

  Det er positivt at vi ser en svak bedring i nyboligmarkedet, men samtidig er salg og igangsetting det nest laveste vi har målt for mai måned. Aktiviteten er bare halvparten av det nødvendige for å ha tilstrekkelig boligforsyning, sier adm. direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim. De siste tolv måneder er det igangsatt bygging av 13 916 boenhet, det beregnede boligbehovet er 29 384 boenheter.

 2. Regjeringen lukker øynene for boligmangelen

  I morgen behandler Stortinget boligmeldingen. Det er samtidig som vi har en boligkrise og nybyggingen er på et historisk bunnnivå. Det siste året er det igangsatt bygging av 13 872 boliger. Dette tilsvarer halvparten av det beregnede boligbehovet. Vi må trolig tilbake til krigsårene for å finne like lav byggeaktivitet.

 3. Flere positive signaler i boligmeldingen, men må følges opp med konkrete forslag og bevilgninger

  Boligmeldingen legges frem med et bakteppe hvor vi har rekordlav boligbygging i hele landet. Den norske boligmodellen hvor alle skal ha en mulighet til å kunne eie sin egen bolig er under sterkt press, påpeker administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening Lars Jacob Hiim. Det rammer alle som trenger boliger, og vil ha alvorlige konsekvenser for familier, arbeidsplasser og verdiskapning i flere år fremover.

 4. Lav boligbygging vil ramme mange

  Salg og igangsetting av nye boliger er det laveste vi har registrert for februar måned siden vi begynte med månedlig registeringer i 2010, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening. Igangsatte boliger i siste tolvmånedersperiode (fom. mars 2023 tom. februar 2024) er 13 642 boenheter. Det er det svakeste vi har målt siden vi startet med målinger i 1999, og halvparten av det beregnede boligbehovet.

 5. Ser utflating på salg, fortsatt fall i igangsettingen

  Salgstallene i januar gir håp om at vi har nådd bunnen på salg av nye boliger, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim. Det er særlig småhusmarkedet rundt storbyene som har en positiv tendens i januar. Vi ser fortsatt fallende byggeaktivitet, igangsettingen faller med 17 prosent sammenlignet med januar 2023. Nyboligmarkedet er fortsatt på et historisk lavt nivå, og det blir en svært tøff vinter for bransjen, påpeker Hiim.

 6. Aldri målt svakere boligbygging

  Nedgangen i nyboligmarkedet fortsatte i 2023 fra et svakt nivå i 2022. 2023 har vært et kriseår for boligbyggingen og bransjen, fastslår administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim. Vi må tilbake til bankkrisen på tidlig 90-tall for å finne tilsvarende svake tall for nyboligmarkedet i Norge. Den store befolkningsveksten nå forsterker boligkrisen, poengterer Hiim.