Pressemeldinger

Vis filtrering

109 resultater

Type artikkel
Velg område
109 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Seier i Høyesterett

    Selvaag Bolig ASA vant mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Høyesterett, Boligprodusentenes Forening var partshjelper. Saken gjaldt gyldigheten av et rekkefølgekrav i reguleringsplan i Oslo og reiser særlig spørsmål om tolkningen av plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10.