Samfunn og boligpolitikk

Nyheter om samfunn og boligpolitikk

  1. Feilen i boligkontraktene er rettet

    Den alvorlige feilen i utskriften til alle blankettene til Standard Norge, som kom i forbindelse med en oppdatering onsdag 12. juni 2024 er nå rettet. Det vil si at utskrifter av eBlanketter fra og med torsdag 20. juni er riktige. I kontrakter som er inngått f.o.m. 12. juni 2024 må utskrift av blanketten gjennomgås, og feil må varsles til kunde som har inngått slik kontrakt. Vi anbefaler på det sterkeste i disse tilfellene å skrive ny kontrakt nå når feilen er rettet.

  2. For lite til Husbanken i RNB

    Regjeringspartiene og SV har inngått avtale om revidert nasjonalbudsjett som nå er under behandling i Stortinget. De ser behovet for å løfte boligbyggingen og har blitt enige om en boligpakke som øker Husbankens lånerammer med 3 milliarder kroner. Av dette skal 2 milliarder kroner gå til lån til boligkvalitet, og 500 millioner kroner hver til lån til studentboliger og startlån til førstegangsetablerere. I tillegg er det noe midler til energieffektivisering i bygg.

  3. Regjeringen lukker øynene for boligmangelen

    I morgen behandler Stortinget boligmeldingen. Det er samtidig som vi har en boligkrise og nybyggingen er på et historisk bunnnivå. Det siste året er det igangsatt bygging av 13 872 boliger. Dette tilsvarer halvparten av det beregnede boligbehovet. Vi må trolig tilbake til krigsårene for å finne like lav byggeaktivitet.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt