Miljø- og kvalitetsforum 3-2023

Presentasjon fra møte i miljø- og kvalitetsforum 24.10.2023 finner du her

Presentasjon - Miljø- og kvalitesforum 3-2023
Presentasjon - Endringer i boligkontraktene

Agenda for møtet

  1. 1. Om markedssituasjonen og foreningens tiltaksliste, samt kort orientering om innspillet til regjeringens boligmelding som nå er sendt, ved Lars Jacob Hiim
  2. Utfordringer knyttet til kvalitetssikring ved bruk av digitale modeller og krav til dokumentasjon, ved Morten Meyer
  3.  Oppdateringer i Boligprodusentenes Styringssystem – orientering ved Morten Meyer
  4. Vi får ofte spørsmål om dokumentasjon av brannprosjektering, og gjennomgår hvordan dette kan løses ved bruk av rapporten til DiBK om "Dokumentasjon av tekniske krav for små byggeprosjekter for bolig".
  5. Kontraktene til bustadoppføringslova, NS 3425 og NS 3427,  er nå endret. Per Jæger orienterer om endringene
  6. Info