Boligprodusentene

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

185 resultater

Type artikkel
Velg område
185 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Boligpolitikk, Regelverk

  Lyttemøte med boligminister Monica Mæland

  Boligprodusentene, Eiendom Norge og NBBL presenterte den 4. desember vårt syn på samordning av boligpolitikken i regjeringen for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

 2. Nyhet, Boligkjøper, Regelverk

  Likestilte garantikrav fra 1. januar 2019

  Nye regler for garantistillelse ved salg etter avhendingslova vil tre i kraft fra 1. januar 2019.

 3. Nyhet, Boligbarometeret, Statistikk, Pressemeldinger

  Salget av nye boliger tar seg opp

  - Salget av nye boliger i oktober lå 13 % over samme måned i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Oktober følger dermed opp de positive salgstallene for september.

 4. Nyhet, Boligpolitikk, Regelverk

  Departmentet klargjør om frister ved brukstillatelse

  Forståelse av 3-ukers fristen for midlertidig brukstillatelse, har skapt noen problemer fordi fordeling mellom ferdigstilling av arbeider (de 2 første ukene) og kommunens rom for tilsyn (den 3. uken) ikke har vært tydelig i regelverket.

 5. Nyhet, Pressemeldinger

  Igangsettingen av nye boliger faller

  - Igangsettingen av nye boliger i 3. kvartal var 7 % lavere enn samme kvartal i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Hittil i år ligger igangsettingen 12 % bak fjoråret. - Dette er som forventet, da salget over lengre tid har hatt en nedadgående tendens fortsetter han.

 6. Nyhet

  Boligsalget ligger fortsatt bak fjoråret

  - Salget av nye boliger i august ligger 9 % under samme måned i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

 7. Nyhet, Pressemeldinger

  Styret i Boligprodusentenes støtter nye regler om innleie

  Styret i Boligprodusentene Forening roser arbeidet Stortinget har gjort med de nye reglene for innleie av arbeidskraft. - Vi tror dette vil medføre et mer seriøst arbeidsliv, sier styreleder Dag Runar Båtvik.

 8. Nyhet, Statistikk

  Det er behov for 31 500 nye boliger hvert år de neste fem årene

  SSB la i juni fram nye tall for befolkningsveksten fremover. Boligprodusentenes Forening har derfor fått beregnet det demografiske boligbehovet fremover basert på SSBs befolkningsfremskrivning.

 9. Nyhet, Hytteprodusentene

  Planlegging av fritidsbebyggelse

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Rambøll og Norsk Turistutvikling laget rapport med innspill til revisjonen av veiledning T-1450. Den nye veiledningen skal tydeliggjøre hovedprinsippene som skal legges til grunn for kommunal og regional planlegging av fritidsboliger.