Boligprodusentene

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

128 resultater

Type artikkel
Velg område
128 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Arbeidsliv, Pressemeldinger, Korona

  Tiltak for å opprettholde boligproduksjonen!

  Boligprodusentene foreslår følgende to tiltak for å opprettholde boligproduksjonen: #1 - å øke utlånsrammene til Husbanken og #2 - å innføre en forsikringsordning for usolgte boliger. Ingen av forslagene vil være netto utgiftspost for staten.

 2. Nyhet, Arbeidsliv, Korona

  Byggenæringen trenger oppdrag fra kommunene

  Som Norges største distriktsnæring vil det gi store ringvirkninger på kommuneøkonomien i hele landet dersom ikke byggenæringen får oppdrag, skriver Jon Sandnes, adm. dir. i BNL i et debattinnlegg i Nationen

 3. Nyhet, Medlemsskap og fordeler

  Lukket medlemsside

  Som medlem av Boligprodusentes Forening kan du nå logge inn på vår lukkede medlemsside. Denne siden er en medlemsfordel som kun er tilgjengelig for våre medlemmer.

 4. Nyhet, Arbeidsliv

  Regjeringen gir 100 millioner til kompetanseheving i næringslivet

  – Byggenæringen har et stort behov for å videreutvikle sin kompetanse. Det er flott at det skal tilrettelegges for at flere kan ta korte tilbud for videreutdanning, og at fagskolene tillates å tilby kortere tilbud for å svare på næringslivets behov, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

 5. Nyhet, Arbeidsliv, Pressemeldinger, Korona

  5 milliarder til Husbanken gir ikke økt sysselsetting!

  Stortinget vedtok nylig å øke Husbankens lånerammer med kun 5 milliarder kroner. Fordelingen av midlene viser at økningen skal gå til startlån og boligsosiale tiltak, og ikke til å finansiere nye boliger. Dette bidrar ikke til sysselsetting i byggenæringen!

 6. Nyhet, Arbeidsliv, Korona

  Kompensasjon til foretak for tapt omsetning

  Søknadsportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet 18. april for bedrifter som er stengt av myndighetene. Bedrifter med betydelig inntektstap kan søke fra og med mandag 20. april.

 7. Nyhet, Arbeidsliv, Korona

  Kombinasjon av karanteneopphold og utførelse av arbeid

  BNL har utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre karantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for arbeidspendlere som blir rammet av lokale og nasjonale karanteneregler

 8. Nyhet, Arbeidsliv, Korona

  Last ned Smittestopp-appen!

  Smittestopp er en app som skal hjelpe helsemyndighetene å begrense spredningen av koronaviruset. Anonymisert informasjon fra appen om bevegelsesmønsteret i befolkningen brukes til å utforme effektive smitteverntiltak.

 9. Nyhet, Arbeidsliv, Høringsuttalelser

  To byggblanketter på høring

  Byggblankett 3429B - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul og Byggblankett 3425 - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukers tomt er nå på høring.

 10. Nyhet, Pressemeldinger, Korona

  Husbanken må rigges som krisebank for boligbyggingen

  Salgstallene for mars viser en nedgang på 47 % i boligsalget sammenliknet med mars i 2019. I tillegg vet vi at for hvert nytt boligsalg som gjøres nå, blir en annen boligkontrakt kansellert eller boligbyggingen blir utsatt. Dette betyr at netto oppdragsinngang for nye boliger er negativ eller tilnærmet lik null.