Artikkelarkiv

Vis filtrering

478 resultater

Type artikkel
Velg område
478 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Flere positive signaler i boligmeldingen, men må følges opp med konkrete forslag og bevilgninger

  Boligmeldingen legges frem med et bakteppe hvor vi har rekordlav boligbygging i hele landet. Den norske boligmodellen hvor alle skal ha en mulighet til å kunne eie sin egen bolig er under sterkt press, påpeker administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening Lars Jacob Hiim. Det rammer alle som trenger boliger, og vil ha alvorlige konsekvenser for familier, arbeidsplasser og verdiskapning i flere år fremover.

 2. Lav boligbygging vil ramme mange

  Salg og igangsetting av nye boliger er det laveste vi har registrert for februar måned siden vi begynte med månedlig registeringer i 2010, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening. Igangsatte boliger i siste tolvmånedersperiode (fom. mars 2023 tom. februar 2024) er 13 642 boenheter. Det er det svakeste vi har målt siden vi startet med målinger i 1999, og halvparten av det beregnede boligbehovet.

 3. Husbankfinansiering – Virkemidler og muligheter

  I samarbeid med EBA og Norsk Eiendom ble det arrangert et webinar 5. mars om Husbankenes ulike finansieringsordninger. Adm. direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim påpekte at det er krevende tider for boligbransjen. Husbanken er tidligere blitt brukt som krisevirkemidler når det var krevende tider på slutten av 80-tallet eller under finanskrisen. Ordningene brukes nå aktivt, og det foreligger søknader om lån til boligkvalitet på kr 9,7 mrd (pr. 7. mars). Det er derfor svært viktig at Husbankenes ordninger har nok midler.

 4. På Boligkonferansen 14. mai kommer kommunal- og distriktsminister Erling Sande, kommer du?

  Kommunal- og distriktsministeren vil fortelle om regjeringens boligmelding og boligpolitikk. Boligbyggingen i hele landet er nå svært lav, og på konferansen skal vi diskutere utfordringene den manglende boligbyggingen har for boligforsyningen, bedriftene og arbeidsplassene. Vi spør hvordan vi kan snu trenden? Bli med du også for å diskutere hvordan boligbyggingen kan få en opptur.

 5. Bli med på Boligkonferansen 2024

  Det er svært lav boligbygging i hele landet, og boligbyggingen i Norge er i krise! Hvilke konsekvenser får/har mangel på boligbygging for samfunnet, og hva vi kan gjøre for å bedre utviklingen? Konferansen tar opp utfordringene med manglende boligforsyning og situasjonen for bedriftene og arbeidsplassene, og spør hvordan vi skal snu trenden? Bli med for å diskutere hvordan boligbyggingen skal få en opptur i løpet av 2024?

 6. KTI 2023

  Kniving om toppen i kåring av kundetilfredshet

 7. Ser utflating på salg, fortsatt fall i igangsettingen

  Salgstallene i januar gir håp om at vi har nådd bunnen på salg av nye boliger, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim. Det er særlig småhusmarkedet rundt storbyene som har en positiv tendens i januar. Vi ser fortsatt fallende byggeaktivitet, igangsettingen faller med 17 prosent sammenlignet med januar 2023. Nyboligmarkedet er fortsatt på et historisk lavt nivå, og det blir en svært tøff vinter for bransjen, påpeker Hiim.