Boligprodusentene

Innhold

Avdempet boligmarked

Moderat salg og svak igangsetting viser et avdempet boligmarked i september . Finanstilsynets forslag om innstramming av boliglånsforskriften vil svekke tilførselen av nye boliger og bør ikke gjennomføres, sier Per Jæger.

Salget i 2019 holder seg ganske likt med 2018, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. For perioden januar til september er det solgt 1 % færre boliger enn i samme periode i 2018.

Igangsettingen viser nedgang. For perioden januar til september er det igangsatt 13 % færre boliger enn i samme periode i 2018. Igangsettingen i 3. kvartal var 18 % lavere enn i 3. kvartal 2018.

De siste 12 månedene er det solgt 27 115 boliger, og igangsatt 27 144 boliger.

Her finner du dagens pressemelding med flere tall om salg og igangsetting pr. september, samt presentasjoner av boligtallene fra pressekonferansen.
I tillegg kan du laste ned kvartalstall for fylkene, også pr. september.

Pressemelding

Presentasjoner

Fylkestall salg og igangsetting pr. 3. kvartal