Boligprodusentene

Innhold

Fylkesoversikter for boligåret 2019

Nyhet, Boligbarometeret, Nyhet, Statistikk

Publisert

Her finner du våre fylkesvise pressemeldinger og grafer over 2019

Her finner du grafer med fylkesvis tall over igangsetting av boliger i forhold til kalkulert boligbehov.

Fylkesvis igangsetting mot boligbehov

Her er våre oppsummeringer av salg og igangsetting av nye boliger pr. fylke i 2019: 

 Agderfylkene

 Akershus

 Buskerud

 Hedemark

 Hordaland

 Møre og Romsdal

 Nordland

 Oslo

 Oppland

 Rogaland

 Sogn og Fjordane

Telemark

Troms

Trøndelag

Vestfold

Østfold

Du kan også laste ned en Excel-fil med datagrunnlaget for alle fylkene. Denne kan du også bruke til å generere dine egne grafer for å sammenlikne fylker med antatt boligbehov. Noter at alle tall er som indeks. Det vil si at kurvene ikke kan sammenliknes mellom ulike fylker for å se hvem som selger eller igangsetter flest nye boliger, men alle fylker kan sammenliknes med kalkulert boligbehovbasert på SSBs mellomalternativ. 

Last ned fylkesvis indeks for salg og igangsetting i 2019