Feilen i boligkontraktene er rettet

Den alvorlige feilen i utskriften til alle blankettene til Standard Norge, som kom i forbindelse med en oppdatering onsdag 12. juni 2024 er nå rettet. Det vil si at utskrifter av eBlanketter fra og med torsdag 20. juni er riktige. I kontrakter som er inngått f.o.m. 12. juni 2024 må utskrift av blanketten gjennomgås, og feil må varsles til kunde som har inngått slik kontrakt. Vi anbefaler på det sterkeste i disse tilfellene å skrive ny kontrakt nå når feilen er rettet.

Det ble oppdaget en alvorlig feil i utskriften til alle blankettene til Standard Norge, som kom i forbindelse med en oppdatering onsdag 12. juni 2024. Alle blanketter som er skrevet ut f.o.m. 12. juni har fått med tekst i utskriften, som har vært mulig å huke av, men som IKKE har vært valgt ved utfylling.

Feilen gjelder alle avkrysningsbokser i ALLE blanketter, under ser du et eksempel fra utfylling av Byggblankett 3427:  

  I utskriften av Byggblankett 3427 kommer "Stipulerte felleskostnader inkludert kostnader til varmtvann og oppvarming" med, uten at avkrysningsboksen synes. Se eksempel under.

I kontrakter som er inngått f.o.m. 12. juni 2024 må utskrift av blanketten gjennomgås, og feil må varsles til kunde som har inngått slik kontrakt. Det anbefales på det sterkeste i disse tilfellene å skrive ny kontrakt nå når feilen er rettet.

Har dere spørsmål utover dette, ta kontakt med Standard Online på telefon 67 83 87 00 eller send epost til .