Artikkelarkiv

Vis filtrering

265 resultater

Type artikkel
Velg område
265 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Ny versjon av verktøyet "Branntrygg" kommer i 2022

    RISE Fire Research AS har gjennomført nye omfattende storskalatester av de branntekniske egenskapene for trekledninger med ulik behandling. Her har man sett på hvilken betydning ulike behandlinger har for bl.a. spredning av brann i hulrom i luftede fasade. Rapporten fra RISE med vurderinger og resultater er ikke ferdigstilt. Rapporten er viktig underlag for å kunne videreutvikle verktøyet "Branntrygg" med flere bygningstyper. Derfor vil en ny versjon av "Branntrygg" ikke være klar før våren 2022.

  2. Boligprodusentenes høringssvar - Forslag til ny modell for finansering av offentlig infrastruktur og endringer i statlige planretningslinjer

    Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått endringer i pbl med bl.an ny modell for finansiering av infrastruktur. . Departementet foreslo samtidig endring i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Høringsfristen var 1.11.2021, les Boligprodusentenes høringssvar.