Gjennomført webinar om vindavstivning

Publisert

Gjennomført webinar om vindavstivning for småhus

Moderne boliger som småhus har ofte åpne løsninger og mindre avstivende flater enn tradisjonelle småhus. Dette fører til konstruktive utfordringer med opptak av horisontale laster. Vi fikk innlegg og presentasjoner fra:

- NTF Teknisk Utvalg ved Arnold Sagen, CEC – Vindlaster Arnold Sagen CEC.pdf
- Boligprodusentene ved teknisk sjef Lars Myhre – 2023.12.05 - Vindavstiving småhus - situasjonen hos boligprodusentene - Lars Myhre.pdf
- Byggevareprodusentene ved teknisk sjef Trine Pettersen – innlegg om det arbeidet plateprodusentene gjør med innledende forsøk for å teste ut kombinert kapasitet av platematerialer og festemidler
- Are Treindustrier ved prosjektsjef Hans Martin Andersen – NTF vindseminar Hans Martin Andersen Are Treindustrier.pdf

Takk til alle bidragsyterne!