Boligprodusentenes bransjenorm

Boligprodusentene har fastsatt en profesjonalitetserklæring for Boligprodusentenes Forening. Erklæringen tilgodeser ulike interesser som Sluttkundens og forbrukerens interesser i forhold til kjøp av ny bolig og regulering av kjøpsvilkår og tilgang til ordninger for tvisteløsning. Myndighetenes interesser i forhold til seriøs og ansvarlig ivaretakelse av offentlig regelverk. Medlemmenes interesser ved praktisering av felles normer som ivaretar medlemmenes renommé og lønnsomhet.